Fotowoltaika – dofinansowanie dla firm

Fotowoltaika cieszy się rosnącą popularnością. W obliczu rosnących cen prądu interesują się nią zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorcy. O ile sporo się mówi o programach rządowych, które zapewniają dotacje dla gospodarstw domowych inwestujących w fotowoltaikę, o tyle mniej słychać na temat wsparcia finansowego dla firm. Nie oznacza to jednak, że nie mają one szans na dofinansowanie.

Fotowoltaika dofinansowanie dla firm

Ogólnopolskie programy oferujące dofinansowanie dla firm to: Energia Plus i PolSEFF 2.

Energia Plus – fotowoltaika dla firm dofinansowanie

Energia Plusma na celu „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”. Taką informację zamieszczono na stronie NFOŚiGW.

Beneficjentami programu mogą być wszyscy przedsiębiorcy (zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r), prowadzący działalność gospodarczą. Wsparcie udzielane przedsiębiorstwom ma tutaj formę pożyczki lub bezzwrotnej dotacji. Pula wsparcia wynosi łącznie 4 mln zł.

By starać się o dotację na fotowoltaikę dla firm trzeba spełniać następujące warunki:

  • w roku poprzedzającym wnioskowanie przeciętne zużycie energii końcowej musi wynosić przynajmniej 2GWh/rok,
  • złożenie wniosku ma poprzedzić przeprowadzenie audytu energetycznego,
  • inwestycja musi wynikać z rekomendacji wspomnianego audytu, a planowana oszczędność energii ma wynosić przynajmniej 5%.

Wnioski będą przyjmowane do 18.12.2020r. lub do wyczerpania środków.

UWAG! Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2025 roku. Umowy będą podpisywane do 2023 roku, a środki będą wydatkowane do 2025 roku.

PolSEFF 2

PolSEFF 2  to już druga edycja Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce. Jest to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 250 pracowników i mających roczne obroty na poziomie nie przekraczającym 50 mln euro.

PolSEFF2 to linia kredytowa w wysokości 200 mln euro. Będzie ona rozdysponowana między polskie banki, biorące udział w programie, w formie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyty mają być przeznaczone na finansowanie efektywności energetycznej firm.

Pomoc udzielana w tym programie to przede wszystkim bezpłatne wsparcie w zakresie optymalizacji inwestycji, oceny jej rezultatów energetycznych i przygotowaniu niezbędnych dokumentacji. Po zakwalifikowaniu projektów do PolSEFF2 można wnioskować o dofinansowanie w bankach uczestniczących w programie. Dodatkowo po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca otrzymuje dotację w wysokości 10% uzyskanego kredytu od NFOŚiGW. Na jakich warunkach?

W przypadku fotowoltaiki oszczędność powinna wynosić 20%. Po zrealizowaniu inwestycji i uzyskaniu takiego wyniku, NFOŚiGW przekazuje przedsiębiorcy wspomnianą wyżej bezzwrotną dotację o wartości 10% kwoty kredytu.

Ogólnopolskie programy to jedno źródło dofinansowania dla firm, ale można się o nie starać także w ramach wojewódzkich programów. Oczywiście są one różne w zależności od regionu. Ponieważ jednak fotowoltaika to spora inwestycja, warto rozpatrzeć wszelkie możliwe opcje jej finansowania.