oze

Czym są odnawialne źródła energii?

Ostatnio coraz bardziej popularne stają się tzw. OZE, czyli odnawialne źródła energii. Z pewnością jedną z głównych przyczyn jest to, że nie szkodzą one środowisku, w odróżnieniu od standardowych źródeł energii. W czasach większej świadomości ekologicznej ma to wręcz kolosalne znaczenie. Dzięki OZE nasze rachunki za wodę, gaz, czy prąd mogą być niższe w sposób odczuwalny dla naszych portfeli. Ponadto odnawialne źródła energii są promowane przez międzynarodowe organizacje, które ponadto dofinansowują takie rozwiązania. Już wkrótce odnawialne źródła energii mogą stać się jednym z głównych źródeł produkcji energii, a także jej oszczędzania.

Czym jednak owe odnawialne źródła energii są? Są to źródła energii, które nie powodują deficytu zasobów naturalnych nawet przez długi czas. Korzystając z OZE najważniejszym punktem jest sposób, w jaki pozyskuje się energię- nie może on zbytnio ingerować w środowisko, co w praktyce oznacza, że wykorzystane zasoby muszą odnowić się w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki OZE można uzyskać energię cieplną oraz prąd.

Skąd pozyskuje się energie z OZE?
  • Energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne)

  • Energia wiatrowa (turbiny wiatrowe)

  • Energia wodna (turbiny wodne na zaporach)

  • Energia biomasy (biogazownie, spalarnie)

  • Energia geotermalna (pompy cieplne)

Do produkcji energii dodatkowo można wykorzystać również biodiesel, czy gaz generatorowy, jednak są to surowce, z których wytwarzanie energii wiąże się z dużą ilością ścisłych regulacji ekologicznych, co związane jest z procesem spalania surowców. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii może mieć skutki uboczne dla środowiska, a nawet zagrożenia ekologiczne. Mimo wszystko są one lepsze dla środowiska niż standardowe źródła energii.

OZE na własnym podwórku?

Gdy Polska wstąpiła do UE, polscy obywatele mogli ubiegać się o bezzwrotne dotacje na odnawialne źródła energii, przeważnie ze skutkiem pozytywnym. Z biegiem lat formy pomocy zaczęły się zmieniać. Pojawiły się inne źródła finansowania, niż Unia Europejska, która w dalszym ciągu wspiera inwestycje w OZE. Oprócz UE dofinansowanie możemy dostać w organach administracji państwowej. Jeżeli zastanawiasz się co wybrać, przeczytaj panele słoneczne czy kolektory

Dofinansowania na cel odnawialnych źródeł energii szukać można w różnych miejscach, wszystko zależy od skali naszej inwestycji oraz od tego, czy będzie ona na użytek prywatny, firmowy lub publiczny. Najpopularniejsze są pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach. Dodatkowe fundusze można pozyskać od Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej.

Wyróżnić można trzy rodzaje instalacji OZE, uzależnione od ich wielkości:

  1. Mikroinstalacje- stawiane na użytek prywatny, które nie muszą być umieszczane w ewidencji centralnej. Osoby, które nie prowadzą swojej działalności gospodarczej mogą liczyć na ułatwienia w takich instalacjach.

  2. Małe instalacje- należy umieścić je w ewidencji URE, wymagana jest również koncesja od URE, jednak do tej instalacji nie trzeba posiadać działalności gospodarczej.

  3. Duże instalacje- mogą one ubiegać się o zielone certyfikaty, a także organizować aukcje energii.

Najprostsze instalacje odnawialnych źródeł energii można wykonać samemu, jednakże jeśli są one dofinansowane może zdarzyć się, że instytucja udzielająca kredytu może oczekiwać odpowiednich certyfikatów, które potwierdzą jakość oraz bezpieczeństwo dla środowiska. Przy organizacji dużych instalacji należy ocenić, czy inwestycja będzie miała negatywny skutek na środowisko, jeśli tak nie należy budować instalacji.

OZE zdecydowanie są przyszłością energii. Jednak warto pamiętać, że nawet one mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Przeczytaj więcej o OZE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *